T: 091 505855

Fíbín Teo: eolas@fibin.com

Fíbín Media: eolas@fibinmedia.com

Get Experience with us

Is cúis bhróid é do Mheangadh Fíbín a bheith in ann taithí oibre a thabhairt don aos óg. Tá beirt fhostaithe ag Meangadh Fíbín faoi láthair, sin iad Becky Ní Éallaithe agus Ciara Ní Dhonnacha. 

Tá Becky ag déanamh tréimhse sé mhí, ag fáil taithí san earnáil drámaíochta, ag plé le scripteanna agus ag obair leis an bhfoireann drámaíochta. Is scoláire ceoil in Ollscoil Luimnigh í Becky. 

Tá Ciara ag déanamh tréimhse sé mhí chomh maith, ag fáil taithí ar mhargaíocht agus gnó. Tá sí ag fáil taithí ar na meáin shóisialta agus margaíocht na gclár.

Is scoláire Tráchtáil Dhomhanda í in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. 

Is comhlacht comhionannais é Fíbín a spreagann chun tacaíocht agus todhchaí a thabhairt do phobal na Gaeltachta. 

 

 

Fíbín Media takes great pride in being able to give the youth an opportunity to gain relevant work experience. Fíbín Media employs two interns at the moment, Becky Ní Éallaithe and Ciara Ní Dhonnacha.

Becky is in the middle of a six-month internship, gaining experience in both TV and theatre, working on scripts and with the drama team. Becky is a music student at the University of Limerick.

Ciara is also partaking in a six-month internship, gaining experience in marketing and business, working with social media platforms and marketing for programmes. Ciara is a Global Commerce student at the National University of Ireland Galway. 

Fíbín is an equal opportunities employer, that aims to support and create a future for the Irish speaking public.