T: 091 505855

Fíbín Teo: eolas@fibin.com

Fíbín Media: eolas@fibinmedia.com

Puball / Tent

  /  Puball / Tent

Tá puball Saddlespan S1000 ag Fíbín atá ar fáil le haghaidh cíos faoi láthair. Tá pacáistí cíos ar fáil le soilse agus urláir curtha san áireamh freisin. Tá cumraíochtaí éagsúla m.sh. canopy amháin, taobhanna ar oscailt, go hiomlán faoi iamh srl.

Tuilleadh eolais ó eolasfibin@gmail.com nó 091 505855. Fuair an togra seo tacaíocht deontais ó Chlár Forbartha Tuaithe Chomhar na nOileán Teo atá maoinithe ag Rialtas na hÉireann faoin bPlean Forbartha Náisiúnta na hÉireann 2007-2013 agus ag Ciste Talmhaíochta na hEorpa don Fhorbairt Tuaithe: Infheistiú á dhéanamh ag an Eoraip i gCeantair Tuaithe. Maoinithe ag Rialtas na hÉireann faoin bPlean Forbartha Náisiúnta, 2007-2013

 

Fíbín has a Saddlespan S1000 tent that is now available to rent. Rental packages that include lighting and flooring are also available. The tent has various configurations e.g. canopy only, sides open, fully enclosed etc. For more information contact eolasfibin@gmail.com or call 091 505855. This project received grant aid from Comhar na nOileán Teo’s Rural Development Programme which is financed by the Irish Government under the Rural Development Programme Ireland 2007-2013 and by the European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in Rural Areas.